- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 | Vre Hunner |     | Our Females |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

| CH NO CatMon Tro Olivia   SBI n |

 

e: (N) Retina's Hard To Reach   SBI a

u: The Kick of Sembelance (N)

 

MER INFORMASJON /MORE INFORMATION

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

| SC Sweetnes Desaleen av Ontario SBI a |

Stamtavle/Pedigree  -  Blodtype/Bloodtype

 

e: GIC (N) RGJ Cat's Freaky Like M,  SBI n 21e

U: Rose the One av Ontario

 

MER INFORMASJON /MORE INFORMATION

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

| Queen Amidala of Sembelance (N)   SBI b |

Stamtavle/Pedigree  -  Blodtype/Bloodtype

 

e:IC S*Ziblora's Ozzie-Aaian, SBI b

u: IC (N) Lykkeweiler's Ready For Pleasure?, SBI a 

 

MER INFORMASJON /MORE INFORMATION

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

|  IC Noisy of Sembelance (N)   SBI c |

Stamtavle/Pedigree  -  Blodtype/Bloodtype

 

e:IC (N) Northern Ice Elvis Costello, SBI b

u: IC IC Sweetnes Desaleen av Ontario, SBI a 

 

MER INFORMASJON /MORE INFORMATION

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 | Vre Hanner |     | Our Males |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

 

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 | Vre Kastrater |     | Our Neuters |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

| IC Dj Vu of Sembelance (N)   SBI n |     "Lille brune"

Stamtavle/Pedigree - Blodtype/Bloodtype Ab

 

e: GIP/EC Honeyheart's Twisted Logic JW, SBI a
u: IP/EC SW'02 Shakira of Sembelance, SBI n

 

MER INFORMASJON /MORE INFORMATION

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

| SP/IC She So High of Sembelance (N) JW, DSM, DVM   SBI n |     "Susie"

Stamtavle/Pedigree

 

e:IC IND Backkara's Picasso  farge SBI  a

u:IP EC SW 02 Shakira of Sembelance (N) farge SBI n

 

MER INFORMASJON /MORE INFORMATION 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

| IP EC SW'02 Shakira of Sembelance(N)   SBI n |     "Shakira"

Stamtavle/Pedigree - Blodtype/Bloodtype A

 

e: IC & GIP Trinity DM, SBI c

u: EC Bonnie of Sembelance, SBI n

 

MER INFORMASJON /MORE INFORMATION

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

| CH (N) So Cute Cheeky   SBI n |     "Cheeky"

Stamtavle/Pedigree - Blodtype/Bloodtype A

 

e: (N) Lykkeweiler`s happy hour, SBI b 

u: CH (N)Retina`s Party Zone, SBI n

 

MER INFORMASJON /MORE INFORMATION

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 | Bor hos venner |     | Lives with friends |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 

| IC (N) Lykkeweiler's Remember My Name!   SBI b |     "Harley"

Stamtavle/Pedigree  -  Blodtype/Bloodtype

 

e:IC Las Perlas-Sin Qui-ly-Khan, SBI b
u:(N) Lykkeweiler`s Eon, SBI a

 

Bor hos venner Rita Hansen

 

MER INFORMASJON /MORE INFORMATION

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

| EP CH SW'04 Scott of Sembelance (N) DSM   SBI a |     "Scott"

Stamtavle/Pedigree  - Blodtype/Bloodtype A

 

e: IC & GIP Trinity DM, SBI c

u: EC Bonnie of Sembelance, SBI n

 

MER INFORMASJON /MORE INFORMATION

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

| CH (N) Honeyheart's Speed of Sound   SBI a |     "Speedy" 

Stamtavle/Pedigree

 

e: IC S*Rawalpindi's Zagamon on my mind SBI a

u: IC Iboya's Amazing Daniella SBI n

 

MER INFORMASJON /MORE INFORMATION

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

| (N) Lykkeweiler's Happy Hour   SBI b |     "Happy"

Stamtavle/Pedigree - Blodtype/Bloodtype Aa

 

e: CH Rawalpindi's Champagne On Ice, SBI c

u: Trinity's Via Dolorosa, SBI n

 

MER INFORMASJON /MORE INFORMATION

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

| (N)Westhart's A Change Of Seasons   SBI a |     "Ludde"

Stamtavle/Pedigree

 

e: GIC (N) Lykkeweiler`s It`s Showtime SBI c

u: (N) Lykkeweiler`s Jippi SBI a

 

MER INFORMASJON /MORE INFORMATION

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

| IC (N) Lykkeweiler's Ready For Pleasure?    SBI a |     "Fiffi"

Stamtavle/Pedigree  -  Blodtype/Bloodtype

 

e:IC Las Perlas-Sin Qui-ly-Khan, SBI b

u: (N) Lykkeweiler`s Eon, SBI a 

 

MER INFORMASJON /MORE INFORMATION

 

 

 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

 | Til Minne|     | In Memory |

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -